Duurzame Inzetbaarheid medewerkers

SFEDe snelheid en flexibiliteit van de dienstverlening, in combinatie met de lichamelijke en psychische belasting waarmee ontruimingen gepaard kunnen gaan, vraagt extra aandacht voor het inzetbaar houden van medewerkers.

Met steun van ESF is een project gestart om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te stimuleren. Een aantal maatregelen is reeds genomen om problemen door de fysieke belasting terug te dringen. Vanuit leidinggevenden is meer aandacht gekomen voor de ontwikkeling van medewerkers. Daardoor is een verandering in bedrijfscultuur waarneembaar, waardoor de medewerker meer verantwoordelijkheid neemt voor zijn inzetbaarheid.

De regeling Duurzame Inzetbaarheid van ESF gaf hierbij een steun in de rug.