Asbestsanering

Roessen & Roessen Asbestsanering B.V. is gespecialiseerd in het verwijderen van asbesthoudende materialen uit bewoonde en onbewoonde woningen. Wij werken uitsluitend in opdracht van woningbouwcorporaties of indirect voor deze doelgroep via de aannemer en/of loodgieter. Kenmerkend voor onze aanpak is dat wij niet alleen oog hebben voor het milieu, maar ook voor het gedrag van onze medewerkers op de projecten. Zorgvuldige en effectieve communicatie richting bewoners is daarbij van groot belang. Onze projectbegeleiding en planning is er op gericht om de overlast voor alle betrokkenen tot een minimum te beperken.

Onze dienstverlening beperkt zich echter niet tot het verwijderen van het asbest. Door de ervaring van onze projectleiders en uitvoerend personeel zijn wij in staat het gehele saneertraject te begeleiden. Van het begin tot het einde zijn wij betrokken bij het saneringstraject. U moet hierbij denken aan het informeren en adviseren van onze opdrachtgevers en bewoners met betrekking tot de juiste aanpak. Dit omvat o.a. coördineren van de asbestinventarisatie, het geven van voorlichting (trainingen asbestherkennen), melding aan het omgevingsloket van de betreffende gemeente, het opstellen van het werkplan en het coördineren van een asbestvrijgavemeting en tenslotte de afvoer van het asbesthoudend afval. Het verantwoord verwijderen van asbest is echter meer dan het strikt opvolgen van voorschriften. Absolute veiligheid kan alleen worden gegarandeerd, als iedereen zich bewust is van de risico’s voor de betrokkenen en omwonenden.

Met onze aanpak zijn wij in staat om voor onze opdrachtgevers:

  • Leegstand van het vastgoed tot een minimum te beperken
  • Operationeel volledig te ontzorgen
  • Kosten te besparen

 

 

Met onze aanpak zijn wij in staat om voor onze opdrachtgevers:

  • Leegstand van het vastgoed tot een minimum te beperken
  • Operationeel volledig te ontzorgen
  • Kosten te besparen

Bekijk onze film en ga mee op locatie!

 

Roessen & Roessen asbestsanering is in het bezit van het Procescertificaat Asbestverwijdering en is VCA en MVO Prestatieladder gecertificeerd.

 

SC-530