Duurzame Inzetbaarheid Medewerkers

SFE

Kenmerkend voor de aanpak van Roessen & Roessen is dat we niet alleen oog hebben voor de bescherming van het milieu, maar ook voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Met steun van ESF is een project gestart om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden.

Door gericht onderzoek zijn belangrijke factoren voor de fysieke en mentale gezondheid van de medewerkers geïnventariseerd. Het zelfregelend vermogen wordt binnen vastgestelde kaders vergroot. Leidinggevenden stimuleren het intrapreneurschap van medewerkers.

Draagvlak is cruciaal voor een succesvolle aanpak. Daarom is gekozen voor aanpak met directe betrokkenheid van medewerkers. Medewerkers en leidinggevenden worden zich bewust van het belang van duurzame inzetbaarheid en van de eigen verantwoordelijkheid daarin.