Licentiehouder Mini Containment Nederland bv

Roessen & Roessen is onlangs licentiehouder geworden van Mini Containment Nederland b.v.

MiniContainment_logoBij een MiniContainment wordt een klein doorzichtig frame over het te verwijderen object geplaatst. Een MiniContainment bevat standaard aansluitingen voor onder andere stofzuigers en onderdrukregistratie. Door de harde wanden van het MiniContainment kan met gemak een onderdruk gecreëerd worden van 100 tot 250 Pa. Hierdoor wordt de lucht vaak ververst en worden eventueel vrijkomende asbestvezels snel opgevangen door de HEPA14 filter van de stofzuiger. Deze onderdruk wordt bereikt met een stofzuiger. Aparte onderdrukmachines zijn overbodig. Via handschoenopeningen kunnen medewerkers hun werk doen zonder dat ze blootgesteld worden aan vrijkomende asbestvezels. Gelaatsmaskers of beschermende kleding zijn niet meer nodig. Ook een decontaminatie-unit en watermanagementsysteem zijn overbodig.

 

MiniContainment_pictogrammen

Kleinere werkruimte

Vaak kun je de decontaminatie-unit en onderdrukmachines niet in dezelfde ruimte plaatsen als waar gesaneerd moet worden. Hierdoor moet je soms een halve woning of een groot deel van een bedrijfsgebouw leegruimen, afplakken, afsluiten en in onderdruk brengen, om zo veilig te kunnen saneren. Zelfs al gaat het om een kleinschalig te saneren asbesthoudend object. Bij een MiniContainment is dat niet nodig.

De minimale afmeting van een MiniContainment bedraagt 0,5m x 0,3m x 0,5m (lxbxh). Rondom een MiniContainment heeft een medewerker nog circa 1 meter ruimte nodig om zelf te kunnen bewegen en om bijvoorbeeld een stofzuiger en de onderdrukregistratie neer te zetten.

Standaard zijn MiniContainments tussen de 0,5 en 2 meter breed. MiniContainments kunnen aan elkaar gekoppeld worden, waardoor eenvoudig in breedte gevarieerd kan worden.

kleinewerkruimte

Zonder witte pakken en maskers

Doordat medewerkers tijdens het saneren, het toezichthouden en de eindcontrole zelf buiten het MiniContainment blijven is er geen kans op blootstelling aan asbestvezels die vrijkomen tijdens de werkzaamheden. Uitgezonderd veiligheidsschoenen en evt. helmen hoeven ze dan ook geen beschermende kleding en adembescherming te dragen.

Naast praktische voordelen zoals beter zicht, biedt dit ook vele arbotechnische voordelen. Zo dienen medewerkers bij gebruik van adembescherming voor hun eigen gezondheid elke 2 uur een verplichte pauze in te lassen. Dat is niet nodig bij gebruik van een MiniContainment. 

Sneller

Doordat er sprake is van een geringe werkruimte en er onder andere geen decontaminatie unit geplaatst hoeft te worden kan veel tijd bespaard worden. Zowel tijdens de voorbereiding als de uitvoering levert dit een behoorlijke tijdwinst op.

In onderstaande video wordt het tijdsvoordeel dat te behalen is verduidelijkt. In twee identieke ruimtes wordt een vensterbank gesaneerd. In de eerste ruimte volgens de traditionele werkwijze. In de tweede ruimte met behulp van een MiniContainment.

Het tijdsverschil bedraagt al gauw 1,5 uur per vensterbank! Tel daarbij op dat medewerkers geen verplichte pauze hoeven te nemen, omdat ze geen adembescherming hoeven te dragen.

Minimale overlast

Voorafgaand aan de werkzaamheden hoeft doorgaans de ruimte maar beperkt leeggeruimd te worden. Een tv, boekenkast of bureau hoeft slechts enkele meters verschoven te worden.

Omdat er geen aparte onderdrukmachines hoeven te worden geplaatst is er sprake van veel minder lawaai. Enkel het geluid van de stofzuiger, die mede zorgt voor de onderdruk en eventueel een boormachine of multitool is te horen.

Er hoeft geen grote containment of tent gebouwd te worden. Ook hoeft er geen decontaminatie unit (‘sluis’) geplaatst te worden. Hierdoor blijft het gebied dat tijdens de werkzaamheden benut moet worden beperkt. Bewoners kunnen doorgaans gewoon thuis blijven. Personeel kan vaak door blijven werken in het bedrijf waar de sanering plaatsvindt.

Doordat er geen mannen in witte pakken en maskers rondlopen is er sprake van niet te onderschatten emotionele voordelen. Angstgevoelens of de eigen woon- of bedrijfsruimte na afloop van de werkzaamheden weer veilig genoeg is, zijn verleden tijd. Het lijkt alsof de klusjesman op bezoek komt!

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!