Roessen & Roessen heeft een commercieel steunpunt in Amsterdam

Om onze relaties in andere delen van het land te kunnen ondersteunen heeft Roessen & Roessen een commercieel steunpunt inĀ Amsterdam.

Vanuit dit adres geven wij advies op het gebied van:

  • Het faciliteren van deurwaarders bij het ontruimen en schoon opleveren van woningen en bedrijfspanden;
  • Woningbouwcorporaties en vastgoedbezitters bij het leegruimen en schoon opleveren van woningen en bedrijfspanden;
  • Het afwikkelen van onbeheerde nalatenschappen (huurder overleden);
  • Transport en opslag van inboedels binnen ontruimtrajecten;
  • Asbestsaneringsprojecten in bewoonde- en onbewoonde woningen.
  • Het leveren van complexbeheerders als een flexibele schil op het personeelsbestand.